A Cau d'Orella

ARTICLES D’OPINIÓ

El Diari Digital del País Valencià, està publicant articles d’opinió dels nostres professors de l’Aula de Teatre.

07/09/2016 Et fa vergonya parlar?, per Joanvi Cubedo.(Taller de Parlar en Veu Alta- Oratoria)

10/09/2016 Juguem a teatre, per M. Carmen Sáez(Curs d’Intèrpretació per a Infants)

13/09/2016  Estima pel teatre. Practica’l com a no professional, per Joanvi Cubedo. (Curs/taller: Companyia d’Adult de Teatre no Professional)

16/09/2016 Engantxa’t al teatre, per Jota Amorós i Joanvi Cubedo(Companyia Jove de Teatre SC Micalet)

19/09/2016 Tallers de doblatge: Una singular experiència més que audivisual, per Francesc Fenollosa(Tallers de Doblatge)

22/09/2016 Si perds la veu, no se’t veu, per Joanvi Cubedo(Tècniques de la Veu)

29/09/2016 Lectures al públic dels Premis de Dramatúrgia Teatral Micalet, per Joanvi Cubedo(Lectures Dramàtiques)

21/10/2016 Tertúlia per la fluïdesa de parlar en valencià (Tertúlia per la fluïdesa de parla en valencià)

Tots els cursos comencen a l’octubre. Ja pots inscriure’t.