A Cau d'Orella

CURSOS/TALLERS 2016 — Aula de Teatre de la Societat Coral el Micalet

Hi ha places lliures per a incorporar-se al d’INFANTS i al de JOVES.

Oberta la inscripció per TÈCNICA DE LA VEU iDOBLATGE(llarga durada).

 

T È C N I C A   D E   L A   V E U

al Micalet

 

Taller per a millorar com utilitzes la veu.

 

Tècniques teatrals per a aconseguir que t’escolten, t’entenguen i et comprenguen millor.

 

 

Volen escoltar-te pel que tens l’obligació de ser el centre d’atenció i fer-te entendre, fer-los feliç donant-los la satisfacció d’entendre el que dius.

2 SESSIONS SETMANALS

  • Una col·lectiva de 90 minuts
  • Altra d’assistència reduïda de 30 minuts.

Apropiat per a qualsevol persona a partir dels 13 anys i, en especial, per al professorat, comercials, estudiants, informadors, polítics i qui fa activitats amb la veu.

Professor: Joanvi Cubedo (“EL TIO VICENT, actor/narrador) professional del teatre i del màrqueting.

 

CALENDARI.

Començaria el 20 de gener amb la primera classe col·lectiva i, fins a un màxim de 10 alumnes, es podrien anar incorporant tenint una llista d’espera per, quan algun/a alumne/a tinga ja una base suficient i deixe les classes, poder-se incorporar. Les classes reduïdes s’anirien programant a partir d’eixe dia 20 de gener.

 

HORARIS:

Classe d’assistència col·lectiva: dimecres de 19:30 a 21:00 hores.

Classes d’assistència reduïda: a acordar entre cada alumne i el professor.

 

PREU:

Col·lectiva a 25 € al mes, primer pagament a la inscripció i després domiciliat a un compte corrent de banc.

Reduïdes a 5 € la sessió que es paga directament en cada classe.

 

1 Comentari

  1. David Barcia

    Bona vesprada.

    Estem buscant una escola de teatre a Valènvia per a la nostra filla de 6 anyets.

    Si queden places lliures ens agradaría rebre informació.