A Cau d'Orella

Matricula del curs 2019/20

PER A MATRICULAR-SE A L’INSTITUT MUSICAL GINER
CURS 2019-2020

*Alumnes Oficials d’Ensenyaments Elementals i Professionals

Es matricularan per ordre de nota la setmana del 25 al 29 de juny.

*Alumnes que ja cursen estudis a l’Institut Musical Giner:

-Alumnat d’iniciació:
Caldrà agafar citar prèvia a partir de l’19 de juny de 2019, a les 10:00h
La matriculació serà del 1 al 6 de juliol.
-Resta d’alumnat:
Caldrà agafar citar prèvia a partir del 21 de juny de 2019, a les 10:00h
La matriculació serà del 9 al 13 de juliol.

*Alumnes que comencen els estudis a l’Institut Musical Giner:

-Alumnat nou:
Caldrà agafar citar prèvia a partir del 2 de juliol de 2019, a les 10:00h
La matriculació serà el 13 i 27 de juliol