A Cau d'Orella

Nota de Premsa de la Junta Directiva

La Junta Directiva de la Societat Coral el Micalet, coneguda la sentencia del TSJ que anul·la totalment o parcial 11 articles i una disposició final del Decret del Consell 6/2017, de 12 de maig, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat, considera que és un greu atac, tant als drets de les persones valencianoparlants com a la unitat de la llengua.

La defensa del valencià com a llengua d’ús normal és una tasca legislativa que no pot veure’s interferida per interpretacions canviants vers lleis aprovades i acceptades fa ja molts anys arran de l’aprovació de la legislació que les desenvolupa o que vol avançar en aquest camí de normalització lingüística.

La Societat Coral el Micalet, com ha fet fins ara, continuarà treballant per la defensa i dignificació de la nostra llengua, i de la seua utilització normal a tots els àmbits de la nostra vida, per aturar la brutal substitució lingüística que pateix per causa de la secular imposició del castellà posterior al Decret de Nova Planta. Tot això, és clar, defensant el nostre valencià dins de l’àmbit lingüístic general de la llengua catalana al qual pertany.