A Cau d'Orella

Presentació de l’himne a les Escoles d’Artesans

En 1868, arran de La Gloriosa a València, naixen Las Escuelas de Artesanos, un projecte educatiu i social impulsat per un grup d’intel·lectuals valencians que, amb el lema
moralitzar instruint, tracten de formar gratuïtament a un col·lectiu de ciutadans de classes desfavorides, fills d’artesans. Des dels primers anys de la seua creació, s’introdueix l’aprenentatge del Solfeig, amb la finalitat que els alumnes gaudiren d’una formació complementària i addicional al seu ofici. Per a poder recaptar fons s’organitzen festivals benèfics, on els alumnes de Solfeig participen i mostren els seus progressos. Entre els compositors que mantingueren un contacte estret amb aquestes escoles, tenim la important aportació de Salvador Giner (1832-1911), patriarca de la música valenciana, que col·labora en alguns d’aquests actes.

Del catàleg de Giner són tres les obres que va compondre per a les Escoles, una de les quals l’escoltarem per primera vegada després que s’interpreta fa més d’un segle. La més emblemàtica “El Himno de las Escuelas de Artesanos” s’estrenà el 13 de març de 1904, en
commemoració del XXXV aniversari de la fundació de les Escoles, en la Plaça de bous de València a benefici seu, amb música de Giner i lletra del poeta de la Renaixença, José Bodría (1845-1912). Aquest himne per a banda i cor unisonal, va ser interpretat per cinc-centes veus, procendents de diversos orfeons valencians, amb els alumnes de la classe de Solfeig d’aquestes Escoles, acompanyats per la Banda Municipal de València, sota la direcció de Santiago Lope.

Altres obres, el “Himno del Saber”, foren compostes per Salvador Giner per a la clausura del Congrés Pedagògic celebrat a València el 23 de maig de 1895. I de la tercera, la Misa de Réquiem, composta expressament per a la celebració del XX aniversari de la fundació
les Escoles en sufragi dels socis difunts, hi ha certesa de la seua existència per diverses fonts hemerogràfiques, però no n’hi ha constància material malgrat els arxius consultats.

El concert en commemoració de la seua estrena serà a la Sala Iturbi del Palau de la Música, el 12 de setembre de 2015 a les 19:30 hores.

 

himnoPortada