Activitat gratuïta per a les persones associades a la Societat Coral El Micalet.