Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem els usuaris de les dades de l’entitat o persona propietària d’aquesta pàgina web:

Responsable i contacte

-Denominació Social: Societat Coral el Micalet

-CIF / NIF / NIE: G46001947

-Domicili Social:  C/ Guillem de Castro, 73 (CP 46008)

-Telèfon: 96 392 07 86

-email: info@elmicalet.cat

-Perfils en xarxes socials: @elmicalet (facebok, instagram) / @elmicaletsc (twitter)

Registres:

-Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors, Empleats Usuaris Web.

-Nom de domini (lloc web): www.elmicalet.cat

OBJECTE

Tonetxo Pardiñas Vidal (d’ara en avant, “Societat Coral el Micalet”), Responsable del lloc web, posa a la disposició dels Usuaris la present informació a fi de regular l’ús de la pàgina que el mateix posa a la disposició del públic. Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les condicions ací disposades, així com a qualssevol una altra disposició legal que fóra aplicable.

“Societat Coral el Micalet” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

Tota la informació relativa a la política de protecció de dades de “Societat Coral el Micalet” es troba en la nostra “Política de Privacitat”.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Societat Coral el Micalet” o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial (articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual), així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit d’aquest. “Societat Coral el Micalet” vetlarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seues pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Societat Coral el Micalet” i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, “Societat Coral el Micalet” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests. “Societat Coral el Micalet” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Responsable i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és el valencià. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, “Societat Coral el Micalet” i Usuari acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de València.

Cistella de la compra0
No hi ha productes a la cistella!
Continua comprant
0

Ajuda al Micalet!

Pots ajudar al finançament independent de la Societat Coral El Micalet adquirint un bo d'ajut retornable per 100€.

Cada any, a partir del cinqué any d’emissió, es retornarà una desena part dels bons adquirits que tinguen una antiguitat de tres anys, decidida mitjançant sorteig públic. Els bons no generen interessos.