Societat Coral El Micalet

ENTITAT D'UTILITAT PÚBLICA

Junta directiva

President

Antoni Pardiñas i Vidal

Vicepresident

Josep Enric Garcia i Olmos

Secretari

Emili Mira i Pardo

Vicesecretari

Vicent Moreno i Montañés

Tresorer

S. Ll. Constant Almiñana

Vicetresorer

Toni Rodilla i Cantó

Comptador

Salvador Marcos i Oltra

Vicecomptadora

Pilar Almeria i Serrano

Biblioteca i exposicions

Cristina Escrivà i Moscardó

Vocal 1r

Maria Josep Martínez i Casanoves

Vocal 2n

Andreu Ginés i Sánchez

Vocal 3r

Josep Enric Garcia i Alemany

Vocal 4t

Lorda Cortés i Torregrosa

Vocal 5é

S. Ll. Constant Almiñana

Vocal 6é

Vacant

Vocal 7é

Empar Reig i Ynsa

Vocal 8é

Josep Guia i Marín

Assesor

Rafa Blanes Boronat