Pel seu treball en un camp tan poc permeable a la nostra llengua i cultura com és la judicatura. 

Treballa amb nosaltres!

Auxiliar administratiu: 39 h setmanals, contracte indefinit. Segons experiència i coneixements, es poden ajustar tasques assignades.