Per tota una vida dedicada a la recopilació lexicogràfica del valencià plasmada en una abundosa obra publicada.

Treballa amb nosaltres!

Auxiliar administratiu: 39 h setmanals, contracte indefinit. Segons experiència i coneixements, es poden ajustar tasques assignades.