Bo d’ajut al Micalet per 100€

100,00 

Amb aquest pagament aportaràs 100€ en forma de bo d’ajut al Micalet, en les condicions establides per als bons d’ajut.

Categoria:

Descripció

Cada any, a partir del cinqué any d’emissió, es retornarà una desena part dels bons adquirits que tinguen una antiguitat de tres anys, decidida mitjançant sorteig públic. Els bons no generen interessos.