Treballa amb nosaltres

L’objecte i les finalitats de la Societat Coral el Micalet són el foment i l’ensenyament de les Belles Arts i la Cultura expressades i representades en valencià, i el conreu i la promoció de la llengua i cultura pròpies, en el context de la defensa de la democràcia i dels drets individuals i col·lectius, de les persones i dels pobles, sempre al servei del País Valencià. A tal efecte, la SCM impulsa i desenvolupa les activitats següents:

 • Vetlar per la preservació i divulgació de l’obra del mestre Salvador Giner i Vidal.
 • Promoure l’ensenyament de la música, la dansa, el teatre i el circ, en totes les seues vessants i etapes, amb classes, concerts, audicions, representacions, intercanvis, etc.
 • Impulsar l’organització de cursos i accions formatives per al coneixement i ús del valencià.
 • Potenciar plataformes d’imatge i comunicació.
 • Crear premis literaris, artístics, pedagògics i d’investigació.
 • Realitzar i acollir activitats culturals diverses (conferències, edicions, presentacions, exposicions…).
 • Fomentar el teixit associatiu en la societat valenciana.
 • Establir relacions culturals, especialment en l’àmbit del cant coral, amb entitats afins de l’àrea lingüística catalana.
 • Organitzar tallers, seminaris i estades formatives per al professorat i concedir beques per a l’alumnat.
 • Realitzar activitats, esdeveniments i actuacions, de formació i lleure, adreçades preferentment a la infantesa i la joventut.
 • Contribuir a la conservació i divulgació (rutes urbanes, festivitats, commemoracions…) del patrimoni històric i natural valencià i a la preservació del seu medi ambient.
 • Treballar per recuperar la memòria històrica democràtica del País Valencià.
 • Fomentar i garantir el respecte i la igualtat socials, sense cap discriminació per raó de raça, gènere, llengua, ideologia o opció sexual. La denominació genèrica de membres i càrrecs de la Societat Coral el Micalet inclou homes i dones, de forma indistinta i igualitària.
 • Exercir i defensar un constant compromís cívic en favor de la causa de la cultura, el progrés i la llibertat.

La Societat Coral el Micalet té plena capacitat per a establir convenis amb altres associacions culturals, entitats i institucions, públiques i privades, per al millor compliment de les seues finalitats.

Com que l’ús del valencià és un dret consuetudinari, a tots els nivells de la vida social, que la Societat Coral el Micalet ha exercit sempre com a un dels seus trets constituents i distintius, la llengua pròpia i oficial de la Societat Coral el Micalet és el valencià (denominat acadèmicament català), sense perjudici de respectar l’ús particular d’altres llengües. En les referències a la llengua pròpia, s’hi usaran indistintament les dues denominacions.

Vols formar part de l’equip de la Societat Coral el Micalet?

Consulta les nostres ofertes de feina!

Auxiliar Administratiu

Jornada laboral: 39 h setmanals, contracte indefinit. Segons experiència i coneixements, es poden ajustar tasques assignades.