Junta Directiva

La Junta Directiva de la Societat Coral El Micalet està composta per un president, un vicepresident, un secretari, un vicesecretari, un tresorer, un vicetresorer, un comptador, una vicecomptadora, una responsable de biblioteca i vuit vocals, assessorats de forma permanent per altres cinc persones col·laboradores. Aquesta és la seua composició:

Junta Directiva

President
Antoni Pardinyas i Vidal
Vicepresident
Josep Enric Garcia i Olmos
Secretari
E. Mira i Pardo
Vicesecretari
Vicent Moreno i Montañés
Tresorer
S. Ll. Contant Almiñana
Vicetresorer
Toni Rodilla
Comptador
Salvador Marcos i Oltra
Vicecomptadora
Pilar Almeria i Serrano
Biblioteca
Cristina Escrivà i Moscardó
Vocal 1r
Mª Josep Martínez i Casanoves
Vocal 2n
Vocal 3r
Joan Vicent Cubedo i Capella
Vocal 4t
Vocal 5é
Vocal 6é
Mireia Soriano i Civera
Vocal 7é
Empar Reig Ynsa
Vocal 8é
Josep Guia i Marín

Assesors

Assesor
Rafa Blanes Boronat
Assesor
J. Morera i Forriol
Assesor
Enric Tàrrega i Andres
Assesor
Josep Gomis
Assesor
Toni Bargues